Qui som

Qui forma part de l’APIMA?
L’APIMA som TOTS els pares i mares que tenim un fillet al Conservatori.

Quins objectius cerca l’APIMA?
Entre d’altres tenim:
1) Assistir als pares i mares d’alumnes o els tutors/res en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills o tutelats.
2) Col·laborar en les activitats educatives del centre.
3) Promoure la participació dels pares, les mares o els tutors/es dels alumnes en la gestió del centre.
4) Facilitar la representació i la participació dels pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del Centre.
5) Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del Centre.
6) Ajudar a l’escola en la seva especial i concreta funció pedagògica.
7) Promoure activitats d’extensió educativa, cursos, publicacions,…, dels quals seran beneficiaris els associats i els seus fills.

Com funciona l’APIMA?
1) L’Associació es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de representació mitjançant l’Assemblea general i la Junta directiva.
2) La Junta directiva la formen un/a President/a, Vicepresident/a, Secretari/a i tresorer/a a i un màxim d’11 vocals.
3) L’APIMA recull tots els suggeriments dels pares i col·labora en tots els projectes de l’escola per procurar el benestar dels nostres fills.

Quins treballs desenvolupa l’APIMA al Conservatori?
1) Moltes de les activitats i elements de l’escola no serien possibles sense l’APIMA, aquests ja formen part de l’escola i de vegades oblidem qui
les promou realment.
2) La Junta directiva de l’APIMA manté un permanent contacte i col·laboració amb l’Equip Directiu del Conservatori.
3) L’APIMA col·labora amb el Conservatori aportant doblers per a la compra d’instruments quan ha sigut necessari, organització de cursets i de
concerts, concretament, el curs passat l’APIMA va col·laborar amb el transport d’instruments per l’activitat familiar de final de curs i la
reparació d’instruments propietat del centre amb un cost superior a 600,00€
4) A més, el curs passat també l’APIMA va organitzar una activitat musico-familiar amb el percussionista, pedagog i professor del Conservatori
Superior del País Basc, el Sr. Antonio Domingo oberta tant a alumnes, pares, educador com públic en general, amb un gran èxit d’assistència.
5) L’APIMA així mateix col·labora econòmicament amb el transport escolar dels alumnes de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal i Alaior que s’han
de desplaçar fins la seu de Maó. Els alumnes de Ciutadella que l’any anterior es van acollir al viatge organitzat per l’APIMA, van haver d’abonar
per tots els viatges de l’any només 38,71€. La resta del cost va ser subvencionat per l’APIMA i pel Conservatori.
6) Mitjançant l’aplicació Facebook dona a conèixer al públic en general, concerts i recitals de la banda de música del Conservatori, així com
d’altres concerts, activitats i notícies d’interès com ara el dia europeu de la música antiga, etc.

Com obté l’APIMA aquestes coses?
1) Amb la feina desinteressada dels membres de la Junta.
2) Amb l’aportació de 30,00€ anuals per família que aporten els pares que han decidit col·laborar amb l’APIMA.
3) De les subvencions i ingressos que pugui obtenir-ne de la realització d’activitats.
Com pots col·laborar amb l’APIMA?
Perquè l’APIMA pugui seguir oferint totes aquestes activitats és imprescindible que els pares ens impliquem ja que totes ses decisions i acords
que es prenen a l’associació no només afecten als associats sinó que beneficien a tots els alumnes del centre. És per açò que us volem fer
arribar sa importància des fet de prendre part amb l’associació. Anima’t i vine a treballar amb noltros!

Junta de l’APIMA del Conservatori:


 Santi Capó Capella (President),

Marga Piris Llufriu (Vicepresidenta),

Albert Gilabert Quintas (Secretari),

Tino Maria Ballester (Tresorer),

Bea Ramos Ferreyra (Vocal), 

Miguel Lopesino Chaccón (Vocal).